พืชสามารถสื่อสารพูดกันได้หรือจริงไม่?

พืชสามารถสื่อสารพูดกันได้หรือจริงไม่?

พืชสื่อสารกันได้หรือไม่ ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ พืชไม่มีระบบประสามรับสัมผัสหรือ ระบบประสาทซับซ้อนอย่างสัตว์ และก็ดูนิ่ง ๆ ตากแดดตากลม และตอบสนองต่อสิ่งเร้า อย่างเช่นแสงหรือน้ำ โดยอัตโนมัติ แม้อาจฟัง

177
ตำนานฟาโรห์ ผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกไม่มีวันลืม

ตำนานฟาโรห์ ผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกไม่มีวันลืม

เมื่อสามพันห้าร้อยปีก่อนที่อียิปต์ ฟาโรห์ผู้สูงศักดิ์ตกเป็นเหยื่อการประทุษร้าย แต่ไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย เพราะกษัตริย์สิ้นพระชนม์ไป 20 ปีแล้ว มันเป็นการทำร้ายประวัติศาสตร์ เป็นการพิพากษาให้ลบคนน

265