Weathering with You รีวิว (ฉบับเต็ม) ฤดูฝัน ฉันมีเธอ

Weathering with You รีวิว (ฉบับเต็ม) ฤดูฝัน ฉันมีเธอ

รีวิวฉบับเต็ม Weathering with you - ฤดูฝัน ฉันมีเธอ- (天気の子) - การเล่นใหญ่สุดทะเยอทะยานของ ชินไค มาโคโตะ ที่เต็มไปด้วยคุณภาพงานสร้างอันน่าทึ่ง บนเรื่องราวที่ไม่ลงตัว จากที่เคยสร้างปรากฎการณ์ในญี่ปุ่นที

4

ผญา

แต่ผัดเป็นสาวขึ้น นอนกลางคืนน้องฝันต่าง ได้ยินเสียงแมวย่าง ว่าแม่นแฟนขึ้นบ้าน ได้คานโก้ยส่องเบิ่งฝา เงียวกะเงียวผีบ้าบ่ฮู้ว่าเจ้าของฝันมันยังอดสาดันยอดซึมออกมาได้ เว้าขึ้นมามันเสียวใส่ โอ๋ยเด้อน้ออยา

1

กลอนพิมพา

ฟังเถิดท่านทั้งหลาย ฟังนิยายนางพิมพา ปางเมื่อสิทธัตถะ ปรารถนาโพธิญาณ ตัดเกศหมดเขตมา บนลำธารอโนมา ทำให้แม่พิมพา เช็ดน้ำตาไม่เว

4

กลอนผุสดี

บัดนี้เอ๋ยจักได้กล่าว เป็นเรื่องราวเอ๋ยผุสดี ปางเมื่อขอพรทิพย์ สิบประการจากพระอินทร์ ยุพิณเอ๋ยคนมีกรรม จึงได้ลาเอ๋ยจากสวรรค์ หมดบุญที่ได้สร้าง แม่นว

กลอนลีลาวดี

บัดนี้จะกล่าวกลอน เป็นสุนทรสารภัญ เมธีทุกๆ ท่าน ฟังนิทานเรื่องลีลา ปางเมื่อเรวะตะ มาทำงานบ้านเศรษฐี เรวะตะนิสัยดี

2

กลอนสองกุมารจากพ่อ

บัดนี้จักได้กล่าว เป็นเรื่องราวของกุมาร ปางเมื่อเวสสันดร ยกให้ทานแก่เฒ่าพราหมณ์ เพื่อหวังโพธิญาณ จากกุมารทั้งสองคน แล้วพราหมณ์ก็จูงเอา

กลอนพระเวสสันดรจากเมือง

บัดนี้จักได้กล่าวเป็นเรื่องราวเวสสันดร ตอนที่น่าเศร้าใจ โดนขับไล่ออกจากเมือง ไปพร้อมนางมัทรี ทั้งชาลีและกัณหา บิดาไม่สงสาร เดินซมซานไปตามกรรม ปางก่อน

1

กลอนสรภัญญะ กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่

บัดนี้จะกล่าวขาน เป็นนิทานแต่โบราณ อดีตกาลเนิ่นนานมา นามมีว่ากล่องข้าวน้อย เรื่องจริงที่มีมา ลูกไถนาหิวข้าวงาย หิวข้าวจนตาลาย

7
1

ความสมาทานศีลพระวันทา

ท่านั่งสมาทาน ย่อมสมานมิตรไมตรี ผู้ให้และผู้รับ ย่อมสระนับเกื้อกูลกัน สวรรค์และนิพาน การให้ทานเป็นบันได ยากไร้อนาถา

กลอนนางมัทรีเข้าป่า

บัดนี้จะกล่าวกลอน ตอนนางน้อยมิ่งมัทรี ปางนั้นนางเป็นชี กับฤาษีองค์พระเวศ อยู่ในไพรพนา อนิจจาแสนทุเรศ ชีวิตน่าสังเวช เยาวเรศทุ

กลอนตักบาตรเทโว

เชิญเถิดท่านศรัทธา เชิญท่านมาบำเพ็ญบุญ เชิญท่านมาหาทุน ไว้อุดหนุนบำรุงตน พวกเราอย่าประมาท เชิญตักบาตรบำเพ็ญและกุศล เชิญท่านทุกๆคน บำเพ็ญบ

3

กลอนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาเถิดพี่น้องไทย พร้อมใจกันพัฒนา เมืองเราให้ก้าวหน้า ไม่ล้าหลังให้ก้าวไกล ปรับปรุงเศรษฐกิจ ช่วยกันคิดพินิจฉัย ความชั่วให้ทิ้งไป สร้างดีไว้ให้มั่นคง

1

กลอนต่อต้านโลกเอดส์

โลกเราทุกวันนี้ มันแสนทีจะวุ่นวาย ไม่ว่าหญิงและว่าชาย น่าเบื่อหน่ายในโลกีย์ เล่าลือเรื่องอื้อฉาว ข่าวทุกวันทางทีวี ข่าวว่าทุกวันนี้ หนุ่มสตรีที่ชั่วช้า หล